Více informací na:


602 302 709

info@mycilinka.com


 Adresa

Mělnická 433

250 65 Líbeznice


Pokyny pro vjezd do mycí linky

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI

pro zaručení optimální péče o Vaš vozidlo Vás žádáme o bezpodmínečné dodržení následujících pokynů k použití mycí linky.
V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na obsluhu mycí linky.

DODRŽUJTE

 • technické pokyny uvedené před vjezdem do mycí linky a uvnitř mycí linky, tj. zejmána:v průběhu mytí VYPNĚTE MOTOR, ZAŘAĎTE RYCHLOST, NETOČTE VOLANTEM A NEZAPÍNEJTE STĚRAČE
 • po skončení mytí (rozsvícení zeleného světla na signalizaci uvnitř mycí linky) NEPRODLENĚ OPUSŤTE PROSTOR MYCÍ LINKY a zkontrolujte brzdy.
 • veškeré pokyny obsluhy mycí linky

PŘED VJEZDEM DO MYCÍ LINKY

 • zasuňte nebo odšroubujte anténu
 • sklopte zpětná zrcátka
 • zavřete všechna okna
 • sejměte veškeré střešní nosiče či střešní nástavby

NEVJÍŽDĚJTE DO MYCÍ LINKY

 • PŘESAHUJE-LI VAŠE VOZIDLO JAKÝKOLI Z NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRŮ

max. výška 2,10 m max. rozvor náprav 3,10 m
max. šířka 2,00 m max. šířka pneumatik 320 mm

 • má-li Vaše vozidlo nový nebo nevytvrzený lak
 • pokud Vaše vozidlo stálo delší dobu na přímém slunci (hrozí nebezpečí prasknutí čelního skla

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE NENESEME JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST

 • za škody vzniklé v důsledku porušení nebo nedodržení výše uvedených pokynů k použití mycí linky, a to i v případě, že škoda vznikne v důsledku porušení nebo nedodržení těchto pokynů jiným uživatelem mycí linky
 • za škody vzniklé na odstávajících nebo řádně neupevněných částech Vašeho vozidla jako jsou např. ozdobné disky, registrační značky, skládací střechy, sluneční ochrany, majáčky, vně umístěná rezervní kola nebo jakékoli další přídavné doplňky dodatečně namontované na Vašem vozidle (spoilery a jiné nesériové vybavení)
 • za škody vzniklé v důsledku netěsnosti vašeho vozidla
 • za škody oznámené po odjezdu Vašeho vozidla z areálu mycí linky